Aile ve Çift Terapisi
Ergen ve Yetişkin Terapisi

Fobi

Kişinin belirli bir durum, obje, nesne, imaja karşı gösterdiği aşırı kaygı, korku, endişe, tiksinti ve kaçınma tepkilerine sebep olan bir kaygı bozukluğu türüdür. Kişi bu fobi yaratan nesne veya duruma karşı verdiği tepkiler ve duyduğu aşırı kaygı nedeniyle kişisel olarak sıkıntı yaşar, işlevselliği sekteye uğrar ve dolayısıyla kişinin normali bozulur ve kopere olmakta güçlük çeker. Bu tepkiler terleme, titreme, hızlı kalp atışı, kızarma, hızlı nefes alıp verme gibi bedensel belirtilere neden olduğu gibi biyolojik olarak da beynimizdeki bazı bölgelerin aşırı uyarılmış olmasına neden olur ve özgül fobi nesnesiyle benzeyen ya da özgül fobi nesnesini çağrıştıran durumlara karşı da aynı tepkiyi verme eğilimine girer. Fobinin tedavisinde genellikle çok başarılı sonuç aldığımız Bilişsel davranışçı yöntemlerle, maruziyet tedavisi ve EMDR dediğimiz fiziksel bir psikolojik müdahale yöntemini kullandığımız psikoterapi ekolleri ile çalışırız.

Randevu Talep Formu